Drążarka Drutowa

+ Free Shipping
Kategoria:

To nowoczesne obrabiarki wykorzystujące do obróbki proces elektroerozji czyli drążenia iskrą elektryczną z dokładnością do 0.01 mm.

Iskrzenie występuję pomiędzy cienką elektrodą drutową o średnicy od 0.08 mm do 0.3 mm wykonaną z molibdenu lub mosiądzu a materiałem obrabianym, którym może być np. stal miękka, stal hartowana, miedź, aluminium, węglik spiekany itd.
Drut musi mieć odpowiedni naciąg oraz przesuwać się z właściwą prędkością.
Wydrążone odpady usuwane są za pomocą wody dejonizowanej lub destylowanej zmieszanej z odpowiednimi dodatkami.
Drut wycina dowolne zaprogramowane kształty ale tylko w osi X Y. Możliwe jest również wycinanie stożków w osiach U V oraz stosowanie t. zw. syntezy czteroosiowej, która pozwala na wycięcie innego kształtu na górze materiału a innego na spodzie. Obróbkę możemy rozpocząć od otworu startowego lub z zewnątrz materiału.
System sterowania i programowania jest intuicyjny i dzięki temu prosty w obsłudze.
Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość wczytywania rysunków wykonanych w programach typu AUTOCAD i innych poprzez format *.dxf – dodajemy tylko dojście oraz offset i mamy gotowy program do drążenia.
Bardzo przydatne funkcje systemu YH to:

Zatrzymanie cięcia i automatyczny powrót w sytuacji zwarcia,
Pamiętanie programu po zaniku zasilania,
Funkcje ustawiania takie jak: centrowanie, wyszukiwanie brzegu materiału, ręcznie kontrolowane przesuwy stołów.
Funkcje specjalne to możliwość zmiany obróbczego układu współrzędnych, grafika 2D lub 3D, możliwość edycji kodu obróbki oraz możliwość wykonania inwersji kodu i cięcia w kierunku przeciwnym.
Programowanie rysunkowe, podobnie jak w programie AUTOCAD przy pomocy narzędzi: punkt, linia, okrąg, znajdowanie elementów stycznych, edycja danych elementów rysunku, usuwanie elementów otwartych, linia pomocnicza, okrąg pomocniczy, koło zębate, krzywa opisana tabelą punktów z interpolacją za pomocą linii lub łuku, krzywa kąta, krzywa opisana funkcją, hiperbola, parabola, cykloida, spirala Archimedesa.

Tak nowoczesny system programowania i sterowania maszyną umożliwia cięcie skomplikowanych detali z dużą dokładnością oraz dobrą gładkością powierzchni.

Shopping Cart